Introductie

Boek: De Merkrolmethode - Over merkportfolio’s, grindbakken en kalkoenen
In een goed samengesteld merkportfolio zijn de merken samen succesvoller dan alleen. Basis hiervoor is dat de organisatie met verschillende merken ook meer rollen kan vervullen in de markt. Dit vraagt objectieve besluitvorming en afstemming. In de praktijk eindigen veel merkportfolio discussies in de grindbak doordat discussies emotioneel worden of draagvlak ontbreekt. In dit boek wordt een procesmatige aanpak beschreven om in 9 stappen met alle betrokkenen te komen tot goede en breed gedragen merkportfoliobeslissingen en deze ook te implementeren. Hierbij wordt gekeken welke rollen de organisatie in de markt wil spelen op basis van de visie en de marktsegmenten. Vervolgens wordt uitgewerkt wat dit betekent voor de positionering, klantwaarde, levering en operatie per merkrol en wordt bepaald welke rollen elk merk gaat vervullen.

Op basis van praktijk ervaring en case binnen Achmea
In de theorie over merkpositionering en merkportfolio’s wordt vaak uitgegaan van een blanco startsituatie. In de werkelijkheid zijn er vaak grote groepen bestaande klanten en is de merkportfolio historisch ontstaan uit fusies en marktintroducties. De Merkrolmethode is ontwikkeld binnen Achmea om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. De methode is toegepast in het merkportfoliovraagstuk voor Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea en PWZ Achmea en deze casus wordt ook behandeld.

Via deze website is het mogelijk de ‘Merkrolmethode’ te bestellen. Daarnaast is het mogelijk de verschillende overzichtelijke schema’s en praktische hulpmiddelen te downloaden om vandaag nog zelf mee aan de slag te gaan.